Wagtail Wales

Think. Design. Make. | Meddwl. Dylunio. Creu.

Inspired by centuries of Welsh and Celtic traditions of design, and mindfull of the needs of the future. All our products are ethically made by hand within the UK.

Wedi'i ysbrydoli gan ganrifoedd o draddodiadau dylunio Cymreig a Cheltaidd, ac ystyried anghenion y dyfodol. Mae ein holl gynhyrchion yn cael eu gwneud yn foesegol â llaw yn y DU.

You can find out more at: https://wagtail.wales